top of page

SZKOLENIA BHP 

79187222_100523821448995_4847224567560667136_n.jpeg

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebą oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości z zastosowaniem środków ochrony indywidualnych. Szkolenie jest dostosowane do specyfiki działalności Państwa firmy. 
 

Oferowane szkolenia opierają się w głównej mierze na szkoleniu praktycznym z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości np. na dachach, masztach oraz w przestrzeniach zamkniętych. Szkolenia takie pozwalają pracownikowi na bezpieczne poruszanie się w środowisku pracy oraz umiejętność postępowania

w sytuacjach awaryjnych.

kierownicy budowy

PRZED SZKOLENIEM BHP 
co powinieneś wiedzieć? 

Szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości skierowane jest dla wszystkich osób chcących wykonywać pracę na wysokości za pomocą technik dostępu budowlanego w takich miejscach gdzie istnieje ryzyko upadku, a nie mamy 
możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej  Szkolenia są oparte na zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, 
a jego czas dostosowany jest do zakresu Państwa działalności.


Proponowane szkolenia:

Szkolenie z zastosowania SOI

Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko upadku i nie możemy zastosować środków ochrony zbiorowej należy zastosować SOI chroniące przed upadkiem z wysokości. Nasze szkolenia uczą jak dobrać i stosować SOI, zorganizować stanowisko pracy oraz udzielić pomocy w sytuacji wypadkowej.

Szkolenie z ewakuacji

Każda praca wiąże się z ryzykiem różnych zagrożeń dlatego prowadzimy szkolenia z bezpiecznej ewakuacji pracowników z wysokości.

Szkolenie oparte jest na scenariuszach oraz dostosowane do specyfiki miejsca pracy Waszych pracowników.

Szkolenia dla nadzoru

Sprawujesz nadzór nad pracownikami, którzy pracują na wysokości? Szkolenie będzie odpowiednie dla Ciebie. Uzyskasz wiedzę jak odpowiednio

zaplanować, nadzorować prace

z zastosowaniem SOI chroniących przed upadkiem oraz przygotować odpowiedni plan ratowniczy.

SZKOLENIE BHP Z BEZPIECZNEJ PRACY NA WYSOKOŚCI

 

Praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną, dlatego mamy obowiązek szkolenia pracowników co najmniej raz do roku z zakresu bezpiecznego stosowania środków chroniących przed upadkiem z wysokości.

Zgodnie z kodeksem pracy art. 224 oraz Rozporządzeniem Ministra Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie takie ma nauczyć pracowników bezpiecznego wykonywania pracy, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy osobie , która uległa wypadkowi.

6c7ff93d-2908-477e-935d-aab056f9df66 4.JPG

GOTOWI NA WSPÓŁPRACĘ

REGULAMIN SZKOLENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
bottom of page