top of page

CERTYFIKACJA ISO 9001

System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 to narzędzie stworzone dla przedsiębiorstw do doskonalenia ich organizacji oraz potwierdzenie wiarygodności wyrobów i usług na rynku. 
Głównym efektem wprowadzonych systemowych rozwiązań jest gwarancja wysokiej jakości oferowanych usług lubi/i wyrobu ale atutów jest dużo więcej.  

W toku procesu przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększenie wydajności operacyjnej, ograniczenie kosztów ale również na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Decyzja o certyfikacji jakości oferowanych usług lub wyrobów rozpoczyna się od identyfikacji procesów w przedsiębiorstwie, a następnie poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wdrożenia systemu. Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001 szczególnie popularna jest wśród firm branży produkcyjnej i usługowej, jednostek budżetowych oraz placówek ochrony zdrowia, jednak coraz częściej do tego grona dołączają firmy budowlane.

Jeśli zdecydowałeś się na certyfikację SZJ zapoznaj się
z naszą ofertą.

PRZED CERTYFIKACJĄ ISO 9001
wymagania i działania 

Przystępując do certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 należy odpowiednio się przygotować.
W kilku krokach poniżej przedstawiamy jakie działania należy wykonać przed przystąpieniem do certyfikacji swojego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Jeśli zgodnie z indywidualną analizą potrzeb został wdrożony system jakości a przeprowadzony audyt wewnętrzny wykazał, że system został poprawnie zaimplementowany zapewniając stabilność funkcjonowaniu działalności to kolejnym krokiem jest zgłoszenie do wybranej jednostki gotowości do przeprowadzenia audytu 
certyfikującego. Opis procesu certyfikującego znajdziesz poniżej. 

ANALIZA POTRZEB

Jednym z podstawowych działań jest weryfikacja zgodności zapisów normy ISO 9001 (oraz obowiązującego prawa) z przyjętym modelem funkcjonowania organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń. Efektem pracy na tym etapie jest analiza kluczowych obszarów w firmie oraz przygotowanie planu działań zgodnego z potrzebami klienta i wymaganiami normy ISO 9001.

WDROŻENIE SYSTEMU

Ustalenie szczegółowego planu opracowywania procesów/ elementów systemu jakości z ustaleniem odpowiedzialności osób/ zespołów. Przeprowadzanie spotkań z wyznaczonymi osobami (lub zespołami) w celu opracowania odpowiednich procesów/ elementów systemu jakości (stworzenia udokumentowanych procedur).

AUDYT WEWNĘTRZNY

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz przeglądu kierownictwa ma na celu sprawdzenie, czy wdrożony system jest skuteczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Weryfikacja działań to przede wszystkim ocena czy certyfikacja ISO 9001 rzeczywiście wspiera procesy w organizacji.

CERTYFIKACJA ISO 9001
zgłoszenie i audyt certyfikujący 

Etap certyfikacji rozpoczyna się od momentu Twojego zgłoszenia - przesłania wypełnionego wniosku o certyfikację. WNiosek jest weryfikowany a na jego podstawie tworzona jest oferta współpracy - certyfikacji. Jeśli warunki przeprowadzenia audytu certyfikującego są akceptowalne przez obie strony podpisujemy umowę.  Audyt zewnętrzny (certyfikujący) wybranej jednostki certyfikującej jest wykonywany w celu weryfikacji poprawności działania systemu zarządzania jakości określonego zakresu wraz z jego nieodzownymi elementami.

Identyfikacja drobnych niezgodności i spostrzeżeń jest źródłem do wdrożenia działań korygujących ale również potwierdzeniem na konieczność ciągłego doskonalenia. Pozytywną ocenę działania systemu zarządzania jakością wieńczy wydanie certyfikatu ISO 9001.

spotkanie biznesowe

CERTYFIKACJA Z SAFETY CONSULTING SP. z o.o.

Jeśli jesteś zdecydowany na certyfikację z SafetyConsulting zapraszamy do wypełnienia wniosku o certyfikację i załącznika o oddziałach i przesłania ich na nasz adres.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami,
z przyjemnością rozwiejemy wątpliwości. 

Napisz wiadomość
Timeline_Cycle.jpg
Timeline_Cycle (2).jpg

CERTYFIKACJA ISO 9001
dokumenty do pobrania

ZASADY CERTYFIKACJI ORGANIZACJI
POSTĘPOWANIA Z ŻĄDANIAMI O INFORMACJE, SKARGI I ODWOŁANIA
STOSOWANIE NAZWY JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ I ZNAKU CERTYFIKACJI
POLITYKA BEZSTRONNOŚCI SAFETY CONSULTING Sp. z o.o.

CHCESZ WIEDZIEĆ - ZAPYTAJ

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej w zakresie:
- obszarów geograficznych, w których działamy,
- statusie danej certyfikacji,
- nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie i geograficznej lokalizacji (miasto, kraj) określonego certyfikowanego klienta,


wyślij na adres info@safetyconsulting.pl zapytanie.

bottom of page