top of page

FIRE AWARENESS
GWO BSTR (FAW-R)

Koszt

885,60 zł zł (brutto, 23% vat)

MODUŁ GWO BSTR Fire Awareness (FAW-R)

Szkolenie odświeżające realizowane jest w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas szkolenia uczestnik zapoznaje się z przepisami, podstawowymi wiadomościami z zakresu powstawania i rozprzestrzeniania się ognia, czy też sposobem przygotowania planów ewakuacji/ratowniczych oraz organizacją pracy w sposób przeciwdziałający pożarom. Podczas zajęć praktycznych prowadzone są ćwiczenia z gaszenia pożarów z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ewakuacji z zadymionego pomieszczenia.


Wymagania:
  • ukończone 18 lat

  • numer winda ID

  • ważny certyfikat z poprzedniego szkolenia

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu + 2,5h zajęć praktycznych w naszym ośrodku szkoleniowym.


Ważność certyfikatu:
  • 2 lata


bottom of page