top of page

FIRST AID
GWO BST (FA)

Koszt

1 107,00 zł (brutto, 23% vat)

MODUŁ GWO BST First Aid (FA)


Szkolenie realizowane jest w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas szkolenia uczestnik zapoznaje się z

przepisami prawnymi regulującymi udzielanie pierwszej pomocy, podstawową wiedzą z zakresu anatomii oraz uczy się udzielać pierwszej pomocy osobie przytomnej i nieprzytomnej, jak również obsługi urządzenia AED.


Wymagania:
  • ukończone 18 lat

  • numer winda ID (możemy założyć na miejscu)

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu + 4-5h zajęć praktycznych w naszym ośrodku szkoleniowym.


Ważność certyfikatu:
  • 2 lata

bottom of page