top of page

FIRST AID
GWO BSTR (FA-R)

Koszt

699,99 zł (brutto, 23% vat)

MODUŁ GWO BSTR First Aid (FA)

Szkolenie odświeżające z zakresu pierwszej pomocy. Moduł ma na celu przypomnieć zasady postępowania oraz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Podczas szkolenia opartego na scenariuszach związanych z praca w środowisku turbiny wiatrowej przypominamy sobie badanie urazowe, opatrywanie ran, tamowanie krwotoków czy użycie AED/BLS


Wymagania:
  • ukończone 18 lat

  • numer winda ID,

  • ważny certyfikat z poprzedniego szkolenia

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.


Czas trwania:

Szkolenie praktyczne - 4h


Ważność certyfikatu:
  • 2 lata

bottom of page