top of page

MANUAL HANDLING
GWO BST (MH)

Koszt

442,80 zł zł (brutto, 23% vat)

MODUŁ GWO BST Manual Handling (MH)

Szkolenie realizowane jest w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas szkolenia uczestnik zapoznaje się z przepisami prawnymi i normami regulującym ręczne przenoszenie ciężarów, czynnikami zagrożenia wykonywania pracy w środowisku turbin wiatrowych, organizacji pracy w sposób bezpieczny; uczy się dobrych praktyk oraz technik bezpiecznego przenoszenia i podnoszenia ładunków.


Wymagania:
  • ukończone 18 lat

  • numer winda ID (możemy założyć na miejscu)

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu + 2,5h zajęć praktycznych w naszym ośrodku szkoleniowym.


Ważność certyfikatu:
  • 2 lata

bottom of page