top of page

SEA SURVIVAL
GWO BSTR (SS-R)

Koszt

2 238,60 zł zł (brutto, 23% vat)

MODUŁ GWO BST Sea Survival (SS)

Szkolenie odświeżające, realizowane jest w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas szkolenia uczestnik zapoznaje się z zasadami organizacji bezpiecznej pracy na statkach oraz w turbinach wiatrowych z użyciem urządzeń zabezpieczających, jak również podstawowymi wiadomościami z zakresu hipotermii, tonięcia. Część praktyczna to ćwiczenia z transferu morskiego, przetrwania w trudnych warunkach morskich, technik ratowniczych oraz użyciem urządzen ratujących życie.


Wymagania:
  • ukończone 18 lat

  • numer winda ID (możemy założyć na miejscu)

  • ważny certyfikat z poprzedniego szkolenia

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu + 6h zajęć praktycznych w naszym ośrodku szkoleniowym.


Ważność certyfikatu:
  • 2 lata

bottom of page