top of page

WORKING AT HEIGHT
GWO BST (WAH)

Koszt

2 091,00 zł zł (brutto, 23% vat)

MODUŁ GWO BST Working at Height (WAH)

Szkolenie realizowane jest w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas szkolenia uczestnik zapoznaje się z przepisami prawnymi, normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie organizacji oraz prowadzenia prac na wysokości w środowisku turbin wiatrowych z zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia. Ponadto uczymy się postępowania w sytuacjach awaryjnych takich jak ewakuacja z wysokości czy ratownictwo osoby nieprzytomnej.


Wymagania:
  • ukończone 18 lat

  • numer winda ID

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu + 8h zajęć praktycznych w naszym ośrodku szkoleniowym.


Ważność certyfikatu:
  • 2 lata

bottom of page