top of page

OUTSOURCING BHP

Uśmiechnięty pracownik

Wspieramy firmy w obszarze BHP

Zgodnie z art. 237 przypis 11§ 2 Kodeksu pracy pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników ma możliwość powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza grona swoich pracowników. Tym samym korzystająca z usług outsourcingu w zakresie BHP może zrezygnować z zatrudnienia pracownika służb BHP i powierzyć realizację obowiązków firmie, która dysponuje odpowiednią kadrą specjalistów i doświadczeniem. 

Realizując usługę outsourcingu BHP w pełni wykonujemy zadania a także funkcje oraz procesy należące do obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy wypełniając obowiązki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.   w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18.09.1997 r.). 

Jakie są zalety powierzenia outsourcingu BHP Safety Consulting?

 • gwarancja właściwej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników,

 • obniżenie kosztów związanych z BHP,

 • obiektywna ocena stanu warunków pracy,

 • redukcja strat mających związek z: nieodpowiednimi warunkami pracy, wypadkami przy pracy, lub też chorobami zawodowymi,

 • wpływ na polepszenie wydajności i jakości pracy,

 • pomoc w zrozumieniu zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy, doborze właściwych środków ochrony.

OUTSOURCING BHP

- zadania służby

W ramach wypełniania zadań służby BHP  (we współpracy stałej lub doraźnej)  realizujemy:

 • audyty wewnętrzne BHP, analiza stanu BHP,

 • wykonanie: analizy i oceny ryzyka zawodowego,

 • przygotowanie dokumentacji BHP: instrukcji stanowiskowych BHP, karty doboru ŚOI oraz ubrań roboczych, regulaminów,

 • zlecanie badań i pomiarów czynników 

 • przeprowadzenie szkoleń BHP: dla pracodawców i pracowników (wstępne i okresowe),

 • przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych do prac na wysokości (dostęp budowlany i linowy, ratownictwo) i innych wg potrzeb klienta,

 • nadzór nad dokumentacją BHP,

 • reprezentowanie klientów przed organami kontrolnymi, np. Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna, jak również przed zleceniodawcami,

 • przeprowadzenie działań powypadkowych i ich dokumentacja,

 • przygotowanie dokumentacji systemowej w obszarze BHP.

GOTOWI NA WSPÓŁPRACĘ

Usługę outsourcingu BHP realizujemy na podstawie indywidualnej oferty.
Cena usług uzależniona jest od ilości pracowników oraz zakresu realizowanych zadań.
Współpracujemy w oparciu o jednorazowe zlecenia jak i w oparciu o stałe umowy.
W celu otrzymania oferty i wyceny należy skontaktować się z nami.

bottom of page