Tego kursu nie można już zarezerwować.

GWO BST offshore ON-LINE

Podstawowe szkolenie GWO BST offshore online

  • Zakończony
  • 5685 złotych polskich
  • Location 1

Opis usługi

Szkolenia GWO dedykowane są: Do osób, które swoją karierę zawodową kierują w stronę energetyki wiatrowej, szczególnie jeśli zamierzają uczestniczyć w budowie, obsłudze lub serwisie turbin wiatrowych na lądzie lub na morzu. Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie kursantów do różnego rodzaju sytuacji losowych /awaryjnych. Opis: Kurs obejmuje teorię i praktykę z zakresu następujących modułów: Moduł 1 – First Aid – Pierwsza pomoc; Moduł 2 – Manual Handling – Manualne prace transportowe; Moduł 3 – Fire Awareness – Postępowanie pożarowe; Moduł 4 – Working at Heights – Bezpieczna praca na wysokości; Moduł 5 – Sea Survival – Przetrwanie na morzu. Istnieje możliwość ukończenia każdego modułu z osobna.


Dane kontaktowe

  • Location 1

    +48 607 241 584

    biuro@safetyconsulting.pl