Tego kursu nie można już zarezerwować.

IRATA L1

Szkolenie z dostępu linowego w systemie IRATA na poziom 1

  • Zakończony
  • 3500 złotych polskich
  • Location 1

Opis usługi

LEVEL 1 TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO Technik dostępu linowego jest w stanie wykonać określone zadania z zakresu dostępu linowego pod nadzorem brygadzisty zespołu techników dostępu linowego na poziomie 3. Osoby te: a) są zdolne do zrozumienia i przestrzegania procedur dostępu linowego, instrukcji stanowiskowych i związanych z nimi ocen ryzyka; b) są odpowiedzialne za kontrolę przed użyciem własnego sprzętu dostępu linowego; c) potrafią pomagać w poręczowaniu lin i innych operacjach według wskazówek technika na wyższym poziomie; d) potrafią podjąć się prostej akcji ratunkowej z przyrządu zjazdowego oraz asystować w akcjach ratunkowych. WYMAGANIA: - Ukończone 18 lat - Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu CENA SZKOLENIA: 3500 PLN


Dane kontaktowe

  • Location 1

    +48 607 241 584

    biuro@safetyconsulting.pl