top of page

PRZEGLĄDY SOI

Środki ochrony indywidualnej mają za zadanie chronić pracownika przed upadkiem z wysokości. Sprzęt taki musi być sprawny do użycia aby

należycie chronił zdrowie i życie pracowników. 

Zrzut ekranu 2022-10-17 o 19.19.17.png

Przeglądy okresowe

Każde SOI chroniące przed upadkiem musimy sprawdzać przed każdym użyciem oraz co najmniej raz do roku zgodnie z przepisami.
 

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r.

    w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.

  • Norma PN-EN 365

Zapraszamy do współpracy

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz wykonać przegląd okresowy. Przygotuj Swoje SOI i przekaż je nam osobiście lub  z wysyłką. Pamiętaj że SOI musi być czyste oraz identyfikowalne. 

Zrzut ekranu 2022-10-17 o 19.13_edited.jpg
bottom of page